Menu

Bliv medlem

For at blive medlem i Sønderbro Fight bedes du kontakte træneren / holdlederen på det hold du umiddelbart mener, du vil passe ind på.

Hvis du er i tvivl så kontakt sportslederen, som så vil ordne resten for dig.

Kontigentsatser

Lige nu er kontingentet for 11 mands og dame senior:

  • Aktive dame medlemmer: 500,- kr. pr. halvpår.
  • Aktive medlemmer under 25 år: 500,- kr. pr. halvår.
  • Aktive medlemmer over 25 år: 700,- kr. pr. halvår.
  • Passive medlemmer: 200,- kr. pr. år.

Derudover er der rabat til nye medlemmer, så de uanset alder skal betale:

  • Aktive medlemmer: 500,- kr. det første halve år.

Medlemmer der i restance med mere end en ½ årlig kontingent, betragtes som udtrådt af klubben.

Enhver, der optages som medlem på 7 mands herre hold eller såkaldte gammelmands hold, betaler ikke direkte kontingent til klubben, men indirekte via holdtilmeldingsgebyret på det pågældende hold. Størrelsen af holdtilmeldingsgebyret er fastsat på den ordinære generalforsamling. Holdtilmeldingsgebyret betales ½ årligt forud. Første gang den 1. december samt den 1. juni. Hvis betalingen ikke falder rettidigt, bliver holdet ikke tilmeldt turneringen for den kommende halvsæson. Det er holdlederen på de enkelte hold, så er ansvarlig for betaling af holdtilmeldingsgebyret samt den interne afregning med spillerne på holdet.

Lige nu er kontingentet for disse hold:

  • 7 mands herre hold: 6.000,- kr. pr. halvår.
  • 11 mands gammelmands hold: 10.500,- kr. pr. halvår.

 

Bestyrelsen har bemyndigelse til, i løbet af året, at hæve kontingentsatserne med op til 10%, hvis den finder det nødvendigt af hensyn til klubbens økonomi.  

Klubbens kontooplysninger, hvor pengene skal indbetales:
Danske Bank 
Regnr.: 1551 
Kontonr.: 3185163059